สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ตะบอง หมู่ที่ 2 ตำบลกะทุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ตะบอง หมู่ที่ 2 ตำบลกะทุ่ม โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และทีมบูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งต้นแบบ POWER Team To Smart 90/10 กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 88 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
-การทำจิตอาสาปลูกต้นกล้วยหอมทองในพื้นที่วัดประดู่ตะบอง จำนวน 155 ต้นจากธนาคารเมล็ดพันธุ์บ้านกะทุ่ม ต.กะทุ่ม
-การทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด
– ปรับปรุงภูมิทัศน์แล่งท่องเทียว otop นวัตวิถี และแปลผักชุมชนบ้านกะทุ่ม
– การหยอดทรายอะเบทในชุมชนบ้านกะทุ่ม

(Visited 7 times, 1 visits today)