การดำเนินการประชุมบูรณาการแผนชุมชนตำบลมหาราช ณ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

การดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดใหม่ปากบาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตอ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาร [...]

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลัก “บวร”

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระครูพิศาลสารกิจ เจ้าอาวาสวัดปร [...]

อ่านต่อ

การดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ ๑ ต.หัวไผ่

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนเภอมหาราช ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนเภอมหาราช ต้อนร [...]

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4ร และตลาดคนอยุธยามีรัก ปลูกผักกินเอง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหา [...]

อ่านต่อ