โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหาราช ดำเนินการโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 และการป้องกันฝุ่นระออง PM 2.5 โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 16 times, 1 visits today)