กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมคัดสรรฯ ณ บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลกระทุ่ม โดยมี นางอมรรัตน์  กรึงไกร นายอำเภอมหาราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วัดประดู่ตะบอง ม.๒ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 26 times, 1 visits today)