างอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอมหาราช ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอมหาราช ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำลพบุรี” ณ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)