นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบผักสวนครัว ณ บ้านหัวไผ่ หมู่๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบผักสวนครัว ตามกิจกรรมการปลูกผัก ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และกิจกรรม “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จะสอนใครเขา เราต้องทำเองก่อน ให้กับประชาชน ณ บ้านหัวไผ่ หมู่๖ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)