นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการมอบทุนอุปการะเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการมอบทุนอุปการะเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ จำนวน ๕ คน
ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)