นางรุ่งศรี เทียมมโน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาล ของเทศบาลตำบลมหาราช

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางรุ่งศรี เทียมมโน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาล ของเทศบาลตำบลมหาราช โดยมี นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมด้วยนายเจตนา ปรักมาตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ติดตามและสนับสนุนการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 14 times, 1 visits today)