สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8/5/63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช  ดำเนินงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น   ณ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีบ้านกะทุ่ม ม๒ ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระพิศาลสารกิจ เจ้าอาวาสวัดประดู่ตะบอง นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมปลูกไม้ผล และพืชผักสวนครัว ซึ่งพื้นที่วัดประดู่ตะบอง ทางชุมชุนร่วมกับวัด กำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี   /โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ /ตลาดนัดคนไทย ยิ้มได้ (ทุกวันเสาร์) และได้มอบเมล็ดทานตะวันให้ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปเพาะ รับประทาน ตามโครงการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  “ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

(Visited 14 times, 1 visits today)