นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด
ณ. ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการส่งเสริมการขายออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้ประกอบการ และ Facebook Live ของ OTOP Maharat

(Visited 7 times, 1 visits today)