สพอ.มหาราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักของกองทุนเมล็ดพันธุ์ฯ ให้นางอรชุม แช่มเฉย ผู้นำ อช.

สพอ.มหาราช💢
😀สพอ.แห่งรอยยิ้ม😀
7 พ.ค 63 จนท.พช.สพอ.มหาราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักของกองทุนเมล็ดพันธุ์ฯ ให้นางอรชุม แช่มเฉย ผู้นำ อช. เพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” ตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”ของตำบลบ้านใหม่ ณ. สพอ.มหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 23 times, 1 visits today)