นางรุ่งศรี เทียมมโน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาล ของเทศบาลตำบลมหาราช

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางรุ่งศรี เทียมมโน หัวหน้าคณะทำ [...]

อ่านต่อ

นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาร [...]

อ่านต่อ

นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการมอบทุนอุปการะเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาร [...]

อ่านต่อ

างอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอมหาราช ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาร [...]

อ่านต่อ

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบผักสวนครัว ณ บ้านหัวไผ่ หมู่๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอมหาราช ดำเนินกิจกรรมเก็บผลผลิตและปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาร [...]

อ่านต่อ

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบผักสวนครัว ณ บ้านโรงช้าง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

นางสมบัติ คงเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบสิ่งของอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้ตู้ปันสุขของอำเภอมหาราช

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสมบัติ คงเจริญ ประธานคณะกรรมก [...]

อ่านต่อ