พอ.มหาราชติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
            นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช
ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดหลวงปู่ทวด ตำบลบ้านใหม่
อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)