นายอำเภอมหาราช ตรวจสอบจุดจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสมมาต หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช. ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP มหาราช ให้กับ นางอมรรัตน์. กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ที่มาให้การตรวจเยี่ยมจุดจำหน่าย สินค้า OTOP  ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 68 times, 1 visits today)