พอ. มหาราช ร่วมกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการกองทุน ตามหลักธรรมาภิบาล”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ