กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงเเห่งชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2562
นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงเเห่งชาติ โดยมีนายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หนองขี้คร้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)