โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562
นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-28 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 10 times, 1 visits today)