ประชุมการจัดทำแผนธรรมนูญตำบลมหาราช

วันที่11 กันยายน 2562
นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนธรรมนูญตำบลมหาราช. ณ. หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)