กิจกรรม OTOP Academy ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562
นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม OTOP Academy ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กันยายน 2562 ณ OTOP Outlet พุทธะอุทยานหลวงปู่ทวดอำเภอมหาราช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)