โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (one plan) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562

วันที่16 กันยายน 2562 นางสาวศิริพร. ชนะพาล นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ สพอ. มหาราช เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562 นางณัฐกานต์. ผลโภค. นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ