เตรียมความพร้อม กิจกรรมทอดผ้าป่า(ขยะ)กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย. พัฒนาการอำเภอมหาราช  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน. ติดตามการเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่า(ขยะ)กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)