สพอ.มหาราช ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย. พัฒนาการอำเภอมหาราช  มอบหมายให้. นางณัฐกานต์. ผลโภค. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)