สพอ.มหาราช ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย. พัฒนาการอำเภอมหาราช  มอบหมายให้ นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)