สพอ.มหาราช ตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย. พัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์  พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พนักงานบริษัท ริโก้ ในการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล และเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)