สพอ.มหาราช ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเป็นเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61. นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้ นางณัฐกานต์ ผลโภค. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเป็นเป็นสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 16 times, 1 visits today)