ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้องรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมหาราช ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมกาญจนาภิเษกมหาราช
(Visited 34 times, 1 visits today)