มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภท ผู้นำสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)  ประเภท ผู้นำสัมมาชีพชุมชน โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมเฉลิมกาญจนาภิเษกมหาราช  อำเภอมหาราช
(Visited 55 times, 1 visits today)