ลงพื้นที่เพื่อตรวจพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณวัดประดู่ตะบอง ม.2 ต.กะทุ่ม

1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ม.2 ต.กะทุ่ม ดำเนินการประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณวัดประดู่ตะบอง ม.2 ต.กะทุ่ม
(Visited 31 times, 1 visits today)