ติดตามสอบถามข้อมูล,ปัญหาและการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจากประธาน ม.3 ต.มหาราช ณ ต.มหาราช

1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามสอบถามข้อมูล,ปัญหาและการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจากประธาน ม.3 ต.มหาราช ณ ต.มหาราช
(Visited 21 times, 1 visits today)