มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภท ผู้นำสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ด [...]

อ่านต่อ