ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

อ่านต่อ

อบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แนวทางที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

31 ตุลาคม 2561 น.ส.อำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการหนองหญ้าป [...]

อ่านต่อ

แนวทางการเขียนโครงการเสนอเพื่อของบสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในเขตตำบลบ้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

30 ตุลาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ

นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ก่อนจะดำเนินการขอตั้งกลุ่มอาชีพ ณ สพอ.มหาราช

30 ตุลาคม 2561 ตัวแทนชาวบ้าน ต.มหาราช ที่ประกอบอาชีพตัด [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมอบบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ณ พุทธอุทธยานหลวงปู่ทวด ม.4 ต.บ้านใหม่

30 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

30 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

อ่านต่อ

ประชุมเรื่องการแจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

อ่านต่อ

ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา เกี่ยวกับการเขียนโครงการและทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ สพอ.มหาราช

29 ตุลาคม 2561 นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล นักวิชากา [...]

อ่านต่อ