ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง วันที่สองของกิจกรรมนี้โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมพุทธอุทยานหลวงปู่ทวด อ.มหาราช
(Visited 13 times, 1 visits today)