ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช ครั้งที่ 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช ครั้งที่ 3 โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอมหาราช เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภมหาราช
(Visited 89 times, 1 visits today)