ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ และการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดหมู่บ้าน OTOP Village และ OTOP นวัตวิถี

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ