ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขวาง ณ ม.2 ต.บ้านขวาง

9 พฤษภาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขวาง ณ ม.2 ต.บ้านขวาง
(Visited 11 times, 1 visits today)