พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 5 ต. บางนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561. นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 5 ต. บางนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา
(Visited 22 times, 1 visits today)