ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ม.๒ ต.กะทุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ ต.กะทุ่ม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนางสาวนประภา สุขวิวัฒณ์ศิริกุล นักวิชการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ม.๒ ต.กะทุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ ต.กะทุ่ม
(Visited 9 times, 1 visits today)