พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
(Visited 19 times, 1 visits today)