ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ทั้งนี้นางสาวนประภา สุขวิวัฒณ์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม

2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ทั้งนี้นางสาวนประภา สุขวิวัฒณ์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
(Visited 33 times, 1 visits today)