ร่วมประชุมกับคณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในการเตรียมความพร้อมดำเนินการหมู่บ้าน Otop Village ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอมหาราช

2 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ในการเตรียมความพร้อมดำเนินการหมู่บ้าน Otop Village ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอมหาราช
(Visited 27 times, 1 visits today)