ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ม.๒ ต.กะทุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ ต.กะทุ่ม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ

ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช

3 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ

ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหาราชและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าตอ ได้เข้ามาลงชื่อทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคอยชี้แจงและแนะนำ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหา [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมกับคณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในการเตรียมความพร้อมดำเนินการหมู่บ้าน Otop Village ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอมหาราช

2 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหารา [...]

อ่านต่อ