ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ  หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 18 times, 1 visits today)