ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Visited 12 times, 1 visits today)