สังเกตการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช และนางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Visited 54 times, 1 visits today)