ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 5 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ  หมู่ 5 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 8 times, 1 visits today)