ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ  หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 8 times, 1 visits today)