ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลเจ้าตาเจ้ายาย หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลเจ้าตาเจ้ายาย หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 55 times, 1 visits today)