ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 54 times, 1 visits today)