วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 11 times, 1 visits today)