ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 11 times, 1 visits today)